Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Šírenie inváznych druhov rastlín a drevín

Šírenie inváznych druhov rastlín a drevín

17.06.2024
https://invaznedruhy.sopsr.sk/informacne-materialy/ https://invaznedruhy.sopsr.sk/...
Zápisnica OVK z volieb do Europarlamentu 2024
SÚBOR

Zápisnica OVK z volieb do Europarlamentu 2024

10.06.2024
Zápisnica OVK z volieb do Európskeho parlamentu 2024
Záverečný účet obce 2023
SÚBOR

Záverečný účet obce 2023

27.05.2024
Záverečný účet obce 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2024
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2024

27.05.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024
Návrh Záverečného účtu obce Vlachovo 2023
SÚBOR

Návrh Záverečného účtu obce Vlachovo 2023

07.05.2024
Návrh Záverečného účtu obce Vlachovo 2023
Voľby do Europarlamentu 2024
SÚBOR

Voľby do Europarlamentu 2024

29.04.2024
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do Europarlamentu 2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 2024
SÚBOR

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách...

08.04.2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 2024
Správa HK- prevody majetku obce Vlachovo 2023
SÚBOR

Správa HK- prevody majetku obce Vlachovo 2023

04.04.2024
Správa HK - prevody majetku obce Vlachovo 2023
Zápisnica OVK z volieb prezidenta SR 2024
SÚBOR

Zápisnica OVK z volieb prezidenta SR 2024

25.03.2024
Zápisnica OVK z volieb prezidenta SR 2024
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dlhopisy voda spieva I.
SÚBOR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dlhopisy voda...

14.03.2024
VVS, a.s. - Dlhopisy Voda spieva I.
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OcZ vo Vlachove
SÚBOR

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OcZ vo Vlachove

07.03.2024
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OcZ
Voľby do Europarlamentu 2024
SÚBOR

Voľby do Europarlamentu 2024

04.03.2024
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby do Europarlametnu 2024
SÚBOR

Voľby do Europarlametnu 2024

04.03.2024
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka...
Voľby do Europarlamentu 2024
SÚBOR

Voľby do Europarlamentu 2024

04.03.2024
Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Voľby do Europarlamentu 2024
SÚBOR

Voľby do Europarlamentu 2024

04.03.2024
Oznámenie o určení vyhradenej plochy na umiestňovanie volebných plagátov.
Voľby do Europarlamentu 2024
SÚBOR

Voľby do Europarlamentu 2024

04.03.2024
Vymenovanie zapisovateľa OVK
Verejná obchodná súťaž na prevod akcií VVS, a.s.
SÚBOR

Verejná obchodná súťaž na prevod akcií VVS, a.s.

21.02.2024
Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti...
Verejná obchodná súťaž na prevod akicíí VVS, a.s.
SÚBOR

Verejná obchodná súťaž na prevod akicíí VVS, a.s.

21.02.2024
Zámer prevodu akcií obce Vlachovo tvoriacich podiel na základnom imaní VVS, a.s. formou...
Verejná obchodná súťaž na prevod akcií VVS, a.s.
SÚBOR

Verejná obchodná súťaž na prevod akcií VVS, a.s.

21.02.2024
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Vlachovo v obchodnej spoločnosti...
Voľby prezidenta 2024
SÚBOR

Voľby prezidenta 2024

21.02.2024
Kandidáti na prezidenta 2024