Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cena obce Vlachovo

GALÉRIA
Dátum: 14.02.2024
Autor: Obec Vlachovo
Počet videní: 1243
5 min. čítania
Cena obce Vlachovo

V piatok 26.1.2024 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien obce Vlachovo. Bolo ocenených sedem občanov obce, ktorým aj týmto gratulujeme. 

Príhovor starostu obce  Ing. Petera Pakesa

Vážení prítomní, dámy a páni,

Vítam vzácnych hostí, ktorí si prevezmú ocenenia; taktiež panie poslankyne a poslancov, ako aj Vás všetkých tu prítomných rodinných príslušníkov a želám Vám, aby ste prežili príjemné chvíle, na ktoré budete dlho v dobrom spomínať.

Slávnostný deň, slávnostná chvíľa. V našej obradnej miestnosti máme možnosť stretávať sa pri rôznych príležitostiach. Sú skutočne krásne chvíle, keď sa stretávame s ľuďmi s jediným želaním vysloviť im poďakovanie za ich dlhoročnú vykonanú prácu.

Človek je len vtedy človekom, ak spraví zo svojho života niečo. Niečo také, po čom ľudia ako po moste budú kráčať do budúcnosti.

Ľudí, ktorí sa stotožnili s týmto humánnym posolstvom, medzi nami nie je veľa. O to viac nás teší, že pár tých vzácnych ľudí sú tu dnes medzi nami. Žiaľ dvaja páni, ktorým tiež patria tieto slová a slávnostné chvíle, už medzi nami nie sú.

Každý je súčasťou všetkého, čo okolo neho existuje. Preto aj pre nás platia zákonitosti pohybu, premeny a času. Čas ten rýchlo plynie. Práve vy ste už Bohatší o životné skúsenosti, ktoré ste odovzdali nám vašim nasledovníkom. Veď šťastie človeka nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť nie je v tom, koľko toho vie človek sám ,ale v tom , ako svoju múdrosť vie odovzdať iným.

Preto v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a aj občanov našej obce Vám chcem poďakovať za všetko dobré, čo ste vykonali pre našu obec, pre našich občanov. Verím, že budete mať ešte veľa príležitostí pre svoje plány a túžby.

Dovoľte popriať Vám do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, šťastia, ešte mnoho sily a odvahy splniť si všetko, čo od života očakávate.

Ďakujem Vám všetkým za účasť na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Svojou prítomnosťou ste tak prispeli k jeho slávnostnej a dôstojnej atmosfére.

Ocenení občania za rok 2024

plk. JUDr. Ján Klobušník ( in memoriam)
ocenenie za verejno-prospešnú činnosť, kultúrnu činnosť a propagáciu obce Vlachovo a regiónu Gemera nielen na Slovensku.

Emil Pakes ( in memoriam )
ocenenie za verejno-prospešnú činnosť a nepretržitú aktívnu prácu pri rozvoji dobrovoľného hasičstva a vzdelávania mládeže v obci Vlachovo.

Marta Lešková
ocenenie za verejno-prospešnú činnosť, činnosť v oblasti kultúry a aktívnu prácu v rôznych spoločenských organizáciách v obci Vlachovo.

Štefan Bendík
ocenenie za verejno-prospešnú činnosť, propagáciu obce a činnosť v oblasti kultúry a publicistiky v rámci obce Vlachovo.

Ján Gallo
ocenenie za verejno-prospešnú činnosť a rozvoj obce v oblasti kultúry, športu a hudby v obci Vlachovo.

Mgr. Juraj Kováč
ocenenie za verejno-prospešnú činnosť a za rozvoj obce vo všetkých oblastiach verejného života, najmä v oblasti kultúry, hudby, športu, histórie a v oblasti propagácie obce Vlachovo.

Helena Pakesová
ocenenie za verejno-prospešnú činnosť a činnosť v oblasti vzdelávania a výchovy mládeže, v oblasti kultúry a za činnosť v rôznych spoločenských organizáciách obce Vlachovo.