Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matičiari rokovali

Dátum: 26.01.2009
Počet videní: 124
Dňa 21. januára 2009 sa o 18.00 hod., uskutočnilo v miestnosti KaJD na ul. Letnej 55, výročné zhromaždenie matičiarov našej MO. Na rokovaní bola prítomná aj Ing. Halková Zlatica, predsedníčka OR MS v Rožňave.

Matičiari rokovali

Dňa 21. januára 2009 sa o 18.00 hod., uskutočnilo v miestnosti KaJD na ul. Letnej 55, výročné zhromaždenie matičiarov našej MO. Na rokovaní bola prítomná aj Ing. Halková Zlatica, predsedníčka OR MS v Rožňave. Milou udalosťou rokovania bolo odovzdávanie matičných preukazov novo prijatým mladým matičiarov, ktorí koncom roka 2008 predložili prihlášky na prijatie výboru MO MS. Výbor MO MS prihlášky odsúhlasil na výročnom zhromaždení boli prijatí: Ján Hajdúk, Ján Šivec, Michal Leško, Jozef Varga, Stanislava Tokolyová a Zuzana Klobušníková. Novoprijatým mladým matičiarom srdečne blahoželáme. Správu o činnosti MO MS predniesol predseda pán Juraj Bendík. V nej rozviedol hlavné úlohy práce MO, ktoré boli rozpracované pre rok 2008 a odsúhlasené VZ dňa 25. januára 2008. Konštatoval, že po roku práce na výročnom zhromaždení hodnotíme jednoročnú prácu novovytvoreného výboru MO MS a celkové pôsobenie Matice v obci.

Za prioritné úlohy v pláne práce pre rok 2008 boli stanovené:

  • zriadenie Matičnej izby a zhotovenie informačnej tabule MO MS,
  • vypracovanie organizačného poriadku v Matičnej izbe a za vedenie jej prevádzky,
  • vytvárať aktivitu medzi členskou základňou a obyvateľmi obce Vlachovo na zachovanie archivovaného a kultúrneho dedičstva a za tým účelom zbierať, evidovať a dočasne uschovávať písomné, zvukové a obrazové dokumenty, úzko spolupracovať s GK Pavla Emanuela Dobšinského v projekte Ľudové Klenoty,
  • spoločne s OZ a OZ Stromíš vo Vlachove sa podieľať na organizovaní Vlachovského kultúrneho leta 2008,
  • mali sme naplánované organizovať rôzne spomienkové večery pri rôznych kultúrno-spoločenských príležitostiach,
  • mali sme naplánované spoločne z OZ zorganizovať spoločné stretnutie našich rodákov a pod.

V správe predseda MO rozvádzal, ktoré úlohy boli alebo neboli splnené. Pozitívne sa vyjadroval k činnosti matičnej mládeže pod vedením študenta Jožka Vargu, ktorá sa stretáva v Matičnej izbe a rozširuje svoje aktivity v oblasti počítačovej techniky. Druhú skupinu mládeže vedie členka výboru MO Mária Majerčáková. Správa vyzdvihoval aj prácu iných jednotlivcov zapájajúcich sa do matičného života v obci napr. v cirkevnom spevokole Agape, vlachovských muzikách, zapájajúcich sa do projektu Ľudové Klenoty, pri pomoci organizovať Vlachovské kultúrne leto atď.

Správa poukázala aj na rezervy v práci. Jednou z nich je aj nevyvážená práca celého výboru. Stagnuje nám aj dochvíľnosť na stretnutia. To malo z časti za následok, že niektoré úlohy pre rok 2008 neboli splnené.

V závere správa konštatovala, že aj napriek čiastkovým nesplnením úlohám bol rok 2008 pre MO MS vo Vlachove úspešný. Novému výboru sa podarilo v celku zaktivizovať matičnú činnosť, ktorá niekoľko rokov späť stagnovala. Vytvorila sa matičná izba, vytvorila sa skupina mladých matičiarov, prehlbovala sa spolupráca s kolektívnym členom MO a to OZ Stromíš, činnosť MO sa zviditeľňovala v miestnych novinách Stromíš, vytvorila sa mužská spevácka skupinka „Pekná dolinka“ a boli pre ňu ušité košele, prevzali si ocenenia na Krajskom sneme MS v Košiciach a to Juraj Jánošík, Šmelková, vlachovské muziky, ocenenia si prevzali aj dopisovatelia od GK Pavla Emanuela Dobšinského a to: Juraj Jánošík, Miloš Ďurán, Ing. Pavol Leško, Ing. Jozef Klobušník a JUDr. Ján Klobušník, ktorý ich príspevky spracoval a poslal do GK. To všetko prispieva k naplňovaniu litery zákona SNR o Matici slovenskej a jeho základné ustanovenia v živote občanov našej obce.

Spracoval: JUDr. Klobušník Ján

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.