Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestny odbor Matice slovenskej vo Vlachove oslavoval

Dátum: 27.05.2009
Počet videní: 157
Dňa 8. mája 1949 sa vo Vlachove konalo zakladajúce VZ prevažne mladých matičiarov z radov študentov. Tomuto zhromaždeniu predchádzalo zistenie, že už vtedy bez založenia MO MS vo Vlachove bolo 11 individuálnych členov

Miestny odbor Matice slovenskej vo Vlachove oslavoval

Dňa 8. mája 1949 sa vo Vlachove konalo zakladajúce VZ prevažne mladých matičiarov z radov študentov. Tomuto zhromaždeniu predchádzalo zistenie, ž e už vtedy bez založenia MO MS vo Vlachove bolo 11 individuálnych členov. Túto udalosť si preto matičiari z Vlachova pripomenuli práve 8. mája 2009 slávnostnou akadémiou, ktorú zorganizovali pri príležitosti 60 – tého výročia založenia MO MS. Na akadémiu bolo prizvaných 80 hostí a členská základňa. Po prijatí hostí v Matičnej izbe bol vykonaný pietny akt kladenia vencov k pamätníku padlých v prvej a druhej svetovej vojne. Vo svojom príhovore starosta obce Mgr. Juraj Kováč pripomenul, že 8. máj je významný pre občanov Vlachova, celé národy aj ako významný deň víťazstva nad fašizmom, ktorého 64. výročie si práve pripomíname.

Otvorenie slávnostnej akadémie bolo vykonané v Kultúrnom dome hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“, ktorú zaspieval evanjelický spevokol „Agapé“ z Vlachova. Po nej nasledovala báseň od Ondreja Nagaja, básnika, gemerského rodáka, v ktorej hľadá korene spolupatričnosti, vyzdvihuje jednoduchosť, skromnosť a zároveň duchovné bohatstvo našich rodákov, ktorí aj napriek nepriazni osudu zanechali svojou poctivou prácou a zmyslom pre spravodlivosť, pravdu, nemalé kultúrne hodnoty o sebe a o nás. Recitátor v príhovore k účastníkom uviedol, že je prianím organizátorov, aby tieto hodnoty boli sprievodným javom aj počas priebehu akadémie.

Medzi pozvanými hosťami boli aj Mgr. Jozef Liskay, zástupca riaditeľa členského ústredia MS Martin, Mgr. Ružena Dorčáková, predsedníčka KR MS Košice, Ing. Zlatica Halková, predsedníčka OR MS v Rožňave, Ing. Martin Gallík, člen KR MS v Košiciach, predsedovia MO MS z okresu Rožňava a ďalší hostia. K prítomným na slávnostnej akadémii sa prihovoril starosta obce Vlachovo Mgr. Juraj Kováč ako aj predseda MO MS vo Vlachove Juraj Bendik. Predseda MO MS vo svojom príhovore priblížil prierez 60 ročnej činnosti MO MS od založenia až po súčasnosť. Zdôraznil, že od 8. mája 1949 sa v obci mnoho zmenilo. Napriek tomu, že súčasnosť zasiahla aj obec, matičný život, prostredie, prírodu, obydlia, kultúru i ľudí, predsa len čo si pevné zakorenené v ľuďoch vo Vlachove ostáva a to je vzťah k svojmu Gemeru, svojmu rodisku a k svojím tradíciám. Za tie roky matičného života v obci aj keď sa to nezdá mala Matica kladný vplyv na kultúrny a spoločenský život našich obyvateľov. Matica sa vždy opierala o nielen národné ale aj obecné tradície a o vlastenecké cítenie našich obyvateľov. Aj keď naše generácie za tých 60 rokov činnosti boli vystavené skúškam o matičnú existenciu a jej opodstatnenosť v živote slovenského národa a aj obyvateľov obce, dvakrát matičiari MO preukázali, že matičný život je v nich zakorenený. Dvakrát MO MS vo Vlachove obnovil svoju činnosť.

Súčasný výbor MO MS vo Vlachove si vysoko váži činnosť tých, ktorých už medzi nami niet a chcel by sa im hlboko pokloniť a zaspomínať. Taktiež prácu tých, ktorí naďalej tvoria hodnoty a udržiavajú tradície národa, svojej rodnej obce vzdať obdiv a uznanie. Preto výbor MO so všetkou zodpovednosťou spracoval návrh ústrediu Matice na matičné ocenenie tých, ktorí stáli na začiatku 60 ročnej matičnej cesty a generačne dbali o jej údržbu. Preto z rúk zástupcu riaditeľa členského ústredia Mgr. Jozefa Liskaya za asistencie predsedníčky KR Košice Mgr. Ruženy Dvorčákovej prevzalo 13 matičiarov matičné ocenenia. V kultúrnom programe sa predstavili deti MŠ ako aj žiaci ZŠ vo Vlachove. Predstavili sa pásmom pod názvom „Matica“, ktorých kultúrny program milo prekvapil nielen hostí z ústredia Matice ale všetkých prítomných. Za tento program výbor MO MS vo Vlachove vyslovuje uznanie pedagogičkám Natálii Lukáčovej, Mgr. Janke Ferencovej, Bc. Vladimíre Očkaikovej a Mgr. Márii Hlaváčovej, riaditeľke ZŠ, ktoré tento program pripravili s deťmi a žiakmi nacvičili.

Zaujímavým programom pre účastníkov bola prezentácia obce videotechnikou, ktorú hovoreným slovom doprevádzal starosta obce Mgr. Juraj Kováč a RNDr. Viera Hroncová, poslankyňa OcZ vo Vlachove. V závere slávnostnej akadémie, ktorá sa konala pri príležitosti 60-tého výročia vzniku MO MS vo Vlachove, vystúpil FS Stromíš ako kolektívny člen MO MS so svojím programom. Do tanca a spevu hrala ĽH Smerešinka pod vedením Ing. Mariana Galla.
Aj touto cestou chce výbor MO MS vo Vlachove poďakovať organizátorom, účinkujúcim, sponzorom, hosťom, oceneným a všetkým účastníkom slávnostnej akadémie za účasť a za ich podiel a príspevok na dôstojný priebeh akadémie.

Autor: JUDr. Ján Klobušník - podpredseda MO MS

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.