Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výročné zhromaždenie matičiarov MO MS

Dátum: 04.03.2011
Počet videní: 146
Dňa 13.februára 2011 sa v Matičnej izbe vo Vlachove uskutočnilo výročné zhromaždenie matičiarov MO MS . Na rokovaní bola prítomná predsedníčka OR MS a

výročné zhromaždenie matičiarov MO MS

Dňa 13.februára 2011 sa v Matičnej izbe vo Vlachove uskutočnilo výročné zhromaždenie matičiarov MO MS . Na rokovaní bola prítomná predsedníčka OR MS a riaditeľka DMS v Rožňave Ing. Zlatica Halková a starosta obce Vlachovo Ing. Peter Pakes. Okrem nich sa rokovania zúčastnili aj pozvaní hostia z jednotlivých spoločenských organizácií v obci a Poľnohospodárskeho družstva. Spestrením rokovania bol v úvode kultúrny program, ktorý pripravila ľudová hudba FS Stromíš pod vedením Ing. Mariána Galla za čo om patrí poďakovanie účastníkov rokovania. Pracovné rokovanie otvoril predseda MO MS JUDr. Ján Klobušník a v úvode odznela aj hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“.

V pracovnom rokovaní odzneli jednotlivé správy: - o činnosti MO MS za rok 2010, - o hospodárení za rok 2010, - správa DV MO MS, plán práce na rok 2011, - boli predložené projekty MO na rok 2011 a návrh na vymenovanie čestných členov MO MS. Výročné zhromaždenie prijalo aj nových členov MO MS.

Správa o činnosti prednesená predsedom MO MS obsahovala rôznorodosť činností MO od 13. februára 2010, kedy bolo výročné zhromaždenie za rok 2009 a od 11. Júna 2010, kedy sa uskutočnilo Valné zhromaždenie MO MS vo Vlachove. Okrem iného konštatoval, že je celkom evidovaných 68 členov, z toho 31 je aktívnych členov, platiacich členské známky 31, neplatiacich 31. Máme jedného kolektívneho člena (OZ Stromíš), zomrel nám 1 člen( Mária Gallová) a novoprijatých v roku 2010 bolo 5 členov( Anna Lešková, Viera Rybárová, Mgr. Štefan Hronec, Matúš Ďurán, Ján Gallo). Predseda tu zdôraznil, že výbor v ďalšom období bude uplatňovať Stanovy MO MS a to ustanovenie § 4 písmeno a/ vystúpenie z Matice. Tlačivo výbor poskytne tým členom, ktorí si nechcú plniť základné povinnosti, t.j. zúčastňovať sa na matičnom živote a platiť členské príspevky. Tlačivo už využili Jaroslav Černaj a Mária Černajová.

Na rokovaní boli predstavené aj 3 projekty a to: - Obnova činnosti ochotníckeho divadla M.R. Štefánika, ktorý vznikol v roku 1949

  • Spevácka skupina Pekná dolinka – vydanie CD nosiča
  • Matičný majáles troch generácií, Letný festival ľudového spevu a tanca – XIX. ročník

Na tieto projekty MO MS žiada aj finančné prostriedky od ústredia Matice slovenskej a na vydanie CD nosiča požiadal aj Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove, ktoré na svojom 2. zasadnutí schválilo sumu 350 eura.

Pozitívom rokovania bolo aj predloženie návrhu na vyhlásenie za čestných členov našej MO MS vo Vlachove a to zakladajúcich členov MO v roku 1949. Sú to: Juraj Genčanský, Juraj Jánošík, Ing. Ján Gál, Ing. Jozef Klobušník, Štefan Klementík, Ján Polák, Július Vandrák, Ing. Pavol Leško. Návrh bol spracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 7 písm. h., Stanov MO MS vo Vlachove. Čestní členovia po schválení návrhu výročným zhromaždením obdŕžali od predsedu MO vo Vlachove JUDr. Ján Klobušník čestné diplomy, ktoré im odovzdal spoločne s riaditeľkou DMS v Rožňave Ing. Zlaticou Halkovou.

V závere výročného zhromaždenia bolo prijaté uznesenie, ktoré schválilo všetky predložené správy, plán činnosti na rok 2011, projekty pre rok 2011, zobralo na vedomie presun vo výbore, t.j. Jožka Vargu za náhradníka a Ivetu Bendíkovú za člena výboru, tiež zobralo na vedomie vystúpenie z Matice Jaroslava Černaja a Máriu Černajovú.

Pracovné rokovanie sa ukončilo hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“.

Spracoval: predseda MO MS


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.