Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva Vlachovo / PS /

Dátum: 25.03.2020
Počet videní: 131
Oznámenie o VALNOM ZHROMAŽDENÍ, ktoré sa uskutoční korešpodenčnou formou

Pozemkové spoločenstvo VLACHOVO, Letná 71 Vlachovo

Oznámenie o VALNOM ZHROMAŽDENÍ, ktoré sa uskutoční korešpodenčnou formou

Zaslané materiály:

1. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva za rok 2020
2. Účtovná závierka za rok 2020
3. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2020
4 Rámcový plán úloh na rok 2021
5. Rozpočet na rok 2021
6. Informácia o ponuke na prevod podielov
7. Voľba: Predsedu PS, členov výboru PS, dozornej rady PS a náhradníkov
8. Návrh uznesenia

Členovia PS zašlú volebný lístok a Uznesenie z VZ s vyznačením svojej voľby v priloženej obálke najneskôr do 20 apríla 2021 poštou alebo vhodením do poštovej schránky na budove Obecného úradu Vlachovo.

Výbor PS žiada všetkých členov o zodpovedný prístup k danej problematike

Zasadnutie
Výboru a Dozornej rady, z ktorých sa vytvorí návrhová a volebná komisia dňa 23. Apríla 2021 v kancelárii PS za účelom konečného vyhodnotenia VZ:

1. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
2. Správa návrhovej komisie o hlasovaní za Uznesenie z VZ

Toto zasadnutie bude zvolané dodatočne

Jaroslav HAJDÚK
predseda spoločenstva v.r.


Oznam pre členov Pozemkového spoločenstva Vlachovo / PS /

V dôsledku opatrení Vlády SR v boji s Koronavírusom sa tohtoročné Valné zhromaždenie PS / VZ / v súlade s novelizáciou zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. uskutoční korešpodenčnou formou. Každému členovi PS budú doručené všetky materiály, ktoré sa v zmysle programu VZ majú prerokovať, vrátane voľby predsedu PS, výboru PS a Dozornej rady a celkového Uznesenia z VZ. Vzhľadom na vysoký počet členov PS ( 240 ) je možné niektorým členom aj v budúcbosti zaslať všetky dokumenty elektronickou poštou. Rovnako môže člen PS elektronickou poštou zaslať výboru svoje stanovisko, prípadne otázky, na ktoré bude výbor povinný tým istým spôsobom odpovedať.

Členom PS, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie s výborom budú materiály zaslané v písomnej forme prostredníctvom Slovenskej Pošty, alebo osobným doručením v obci Vlachovo. Svoje stanovisko členovia oznámia vyplnením volebného lístka podľa predtlače a stanovisko k celkovému uzneseniu z VZ , ktoré vhodia v priloženej obálke do poštovej schránky PS, alebo oba dokumety vrátia poštou.

Výbor Pozemkového spoločenstva Vlachovo preto žiada všetkých členov , ktorí majú e-mailovú adresu, aby ju uviedli v príslušnej kolónke na volebnom lístku alebo uznesení.

E-mailová adresa PS je info@psvlachovo.sk , na ktorú môžu členovia PS posielať svoje otázky alebo pripomienky. Výbor PS žiada všetkých členov PS o zodpovedný prístup k danému problému.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.