Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ROEP

Dátum: 30.09.2009
Počet videní: 124
Správa katastra Rožnava zverejnuje návrh registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vztahov k nim v k.ú. Vlachovo.

ROEP

Správa katastra Rožnava, ako orgán vecne príslušný podla § 3 odst. 1 písm. í zákona c. 222/96 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 32 zákona c. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spolocenstvách, v znení neskorších predpisov podla § 7 ods. 1 zákona c. 180/95 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (dalej len „zákon“)


zverejnuje

návrh registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vztahov k nim (dalej len „register“) v k.ú. Vlachovo.

Register pozostáva z písomnej casti, ktorá obsahuje:

  • zoznam vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
  • zoznam neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe.

Dnom zverejnenia registra sa každému úcastníkovi, ktorého pobyt alebo sídlo je známe, dorucí výpis z návrhu registra týkajúci sa pozemkov, ktoré sú podla zistených údajov v jeho vlastníctve, alebo v správe. Neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe zastupuje Slovenský pozemkový fond, ktorému sa dorucí výpis z návrhu registra týchto vlastníkov.Odôvodnenie

Správa katastra Rožnava podla § 28 zákona nariadi prípravné konanie pozemkových úprav v k.ú. Vlachovo. Zacatie konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vztahov k nim v k.ú. Vlachovo podla § 5 zákona bolo zverejnené Oznámením Správy katastra Rožnava c. 182/03-01 zo dna 03.03.2003.

Zhotovitelom Registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vztahov k nim je GEODÉZIA ROŽNAVA s.r.o., Kósu Schoppera 8, 048 01 Rožnava.

Písomnosti uvedené vo výroku tohto rozhodnutia sú odo dna 29.09.2009 k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Vlachove po dobu 30 dní.

Poucenie: Proti písomnostiam uvedeným vo výroku tohto rozhodnutia je možné podat písomnú námietku v lehote 15 dní od jeho obdržania (dorucenia) na adresu – Obecný úrad Vlachovo, Komisia ROEP, 049 24 Vlachovo

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.