Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výročná schôdza Matice slovenskej vo Vlachove

Dátum: 18.02.2010
Počet videní: 130
Dňa 13.2.2010 sa v priestoroch Matice slovenskej uskutočnila výročná schôdza matičiarov našej miestnej organizácie. Členskej schôdze sa zúčastnila aj predsedníčka OR MS v Rožňave Ing. Zlatica Halková.

Výročná schôdza Matice slovenskej vo Vlachove

Dňa 13.2.2010 sa v priestoroch Matice slovenskej uskutočnila výročná schôdza matičiarov našej miestnej organizácie. Členskej schôdze sa zúčastnila aj predsedníčka OR MS v Rožňave Ing. Zlatica Halková.

Správu o činnosti Miestneho odboru MS za rok 2009 predniesol jej predseda pán Juraj Bendík. Rozviedol hlavné úlohy práce MO, ktoré boli rozpracované pre rok 2009 a odsúhlasené VZ dňa 21. januára 2009. Najdôležitejšou úlohou v roku 2009 bola príprava a uskutočnenie dôstojných osláv 60-teho výročia vzniku MO MS vo Vlachove. Medzi ďalšie úlohy v roku 2009 patrili - spoluorganizovanie kultúrneho leta (jarmok, folklórny festival), ako aj výstup na Kriváň, účasť na slávnostiach v Rejdovej, realizovanie prijatých projektov a ďalšie dielčie úlohy.

K príprave osláv 60-teho výročia vzniku MO MS vo Vlachove bol zvolený 8-členný prípravný výbor a bol vypracovaný aj harmonogram osláv spojený s pietnou spomienkou na Deň víťazstva nad fašizmom. Oslavy sa uskutočnili 8. mája 2009 v kultúrnom dome pod názvom „Akadémia pri príležitosti 60-teho výročia vzniku MO MS“. Podujatie bolo dobre pripravené a malo dôstojný priebeh. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia z Martina Mgr. Jozef Liskay, zástupca riaditeľa členského ústredia, krajská a okresná riaditeľka Mgr. Dorčáková a Ing. Halková. V programe vystúpili deti zo ZŠ a folklórny súbor „Stromíš“. Sprístupnené bolo aj miestne múzeum. Za nedostatok tejto akcie je treba považovať slabú účasť nielen matičiarov, ale aj verejnosti.

Vlachovský jarmok a Folklórny festival spevu a tanca sa uskutočnil v dňoch 15. a 16. augusta 2009. MO MS je spoluorganizátorom týchto podujatí s OZ Stromíš a Obecným úradom. Kladne je treba hodnotiť aktivitu seniorov z KaJD, ktorí pripravili tradičné jedlá starých materí v priestoroch kuchyne KD a podávali ich trhovníkom. Počas jarmoku bola otvorená aj Matičná izba.

V roku 2009 boli spracované projekty MO MS, ktoré boli zaslané Nadácii MS do Bratislavy. Išlo o projekty:

  • 60. výročie vzniku MO MS vo Vlachove spojené so stretnutím rodákov a oslavou víťazstva nad fašizmom dňa 8. Mája 2009
  • Vydanie CD nosičov z repertoáru „Pekná dolinka“
  • Cezhraničná spolupráca so Slovákmi v Slovenskom Komlóši v Maďarsku

Nadácia MS v Bratislave schválila len dva projekty a to 60. výročie vzniku MO a cezhraničnú spoluprácu. Z ďalších úloh mal byť hromadne organizovaný výstup na Kriváň a slávnosti v Rejdovej. Zo strany výboru nedošlo k hromadnému organizovaniu účasti na tieto podujatia, ale napriek tomu na Kriváň išlo pár mladých ľudí z obce. Takisto bola individuálna účasť členov na slávnostiach v Rejdovej.

V hodnotenom období sa nesplnili niektoré dielčie úlohy z plánu práce, ako napr. nepripomenuté niektoré výročia – výročie Deklarácie práv slovenského národa, výročie Cleveland, výročie MS – Zakarpatská Rus. Napriek tomu sa plnili iné úlohy, ako napr. účasť speváckej skupiny „ Pekná dolinka“ na 10. ročníku celoslovenskej prehliadky speváckych skupín seniorov 18. septembra 2009 v Košiciach. Ďalej sa zorganizovala brigáda na Pozemkovom spoločenstve vo Vlachove za účelom získania prostriedkov na zabezpečovanie akcií. Pripravila sa relácia do obecného rozhlasu pri príležitosti 50-teho výročia úmrtia akademika Jura Hronca z Gočova. Uctili sme si jeho pamiatku položením venca na jeho hrob. V roku 2009 sa MO MS spolupodieľal na otvorení husľovej školy pre deti a mládež, ktorá sa organizuje v Matičnej izbe.

Záverom predseda MO MS podotkol, že v terajšom výbore nepracovali všetci členovia vyvážene. Aj napriek tomu bol rok 2009 v činnosti MO MS vo Vlachove úspešný a na podujatia bohatý.

V roku 2010 je potrebné pripraviť VZ MO MS, ktoré musí prebehnúť do 5. júna 2010, nakoľko v jeseni sa uskutoční VZ MS v Martine. Ďalej sa uskutoční Matičný svetový festival slovenskej mládeže 2010 Nitra. Prvé stretnutie so Slovákmi v Slovenskom Komloši (Maďarsko) sa uskutoční dna 20.2.2010 kde zástupcovia miestnej organizácie a hudobná skupina „Starovlachovská „ je pozvaná na slovenský bál. Predsedníčka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková v rozprave vyjadrila pochvalné slová na adresu MO MS a obce Vlachovo, pretože ako jediný MO má v okrese RV internetovú stránku, a tým je o práci miestneho odboru MO informovaná širšia verejnosť.

Spracoval: Člen predsedníctva MO MS Peter Vanyo


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.