Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Svetový deň životného prostredia

Dátum: 02.06.2011
Počet videní: 37
Elektromagnetické pole a zdravie - elektrické a elektronické systémy sa stali natoľko dôležitými, že je takmer nemožné predstaviť si náš život bez nich

5. jún - Svetový deň životného prostredia

Elektromagnetické pole a zdravie

Elektrické a elektronické systémy sa stali natoľko dôležitými, že je takmer nemožné predstaviť si náš život bez nich. Aj keď sa tieto systémy vo významnej miere podieľajú na skvalitnení nášho života, produkujú elektromagnetické polia (neionizujúce žiarenie). Až do 90-tych rokov minulého storočia boli hlavnými zdrojmi elektromagnetických polí stanice rádiového a televízneho vysielania a siete vysokého napätia. Rýchly rozvoj mobilných telekomunikácií a iných elektronických technológií na konci minulého storočia priniesol nárast zdrojov a typov elektromagnetických polí, ktorým sme vystavení, čo vyvolalo celý rad otázok o ich možnom vplyve na ľudské zdravie.

Časté obavy z antén základňových staníc a antén z miestnych bezdrôtových sietí spočívajú v predstave, že celotelová expozícia rádiofrekvenčným signálom nimi vysielaným, môže mať dlhodobé zdravotné následky. Tieto systémy produkujú elektromagnetické polia , ktoré môžu v prípade dostatočnej intenzity zohrievať biologické tkanivá prejavujúce sa možným zvýšením telesnej teploty. V skutočnosti je úroveň expozície ľudí z uvedených zdrojov tak nízka, že teplotné efekty sú na ich zdravie bezvýznamné. Intenzita elektromagnetických polí je najväčšia u zdroja a so vzdialenosťou rýchlo slabne. Posledné štúdie ukázali, že expozícia elektromagnetickým poliam od základňových staníc a bezdrôtových telekomunikácií vo verejne prístupných miestach je niekoľko tisícnásobne nižšia, ako medzinárodné limity. Je pravdou, že pri rovnakej úrovni elektromagnetických polí absorbuje telo 5 krát viacej výkonu zo signálu rozhlasových staníc a televízie, než od základňových staníc. Tieto vysielače sú v prevádzke cca 50 rokov a nebol zatiaľ zistený zdravotný dôsledok v súvislosti s ich prevádzkou.

Prieskum v krajinách EÚ o možných zdravotných rizikách elektromagnetických polí ukázal, že počet „znepokojených“ respondentov sa približne rovná počtu tých, ktorých táto otázka neznepokojuje. K dôvodom spôsobujúcim obavy zo závažnosti vplyvu na zdravie patria správy z médií o nových a nepotvrdených vedeckých štúdiách, vyvolávajúcich pocit neistoty. Iní uvádzajú skôr estetické hľadiská a nedostatočný dialóg s verejnosťou pri inštalácii nových rádiofrekvenčných zdrojov. Opatrenia EÚ týkajúce sa elektromagnetických polí sa zakladajú na odporúčaní Rady / 1999/519/ES z 12.7.1999 o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam / 0 Hz až 300 GHz /. Svetová zdravotnícka organizácia vynaložila v poslednom desaťročí 250 miliónov dolárov na výskum a vyhodnotenie zdravotných rizík v uvedenej problematike.

Záverom je možné konštatovať, že na základe doteraz získaných poznatkov neexistuje presvedčivý vedecký dôkaz o tom, že by slabé signály, ktorým sú ľudia vystavení od základňových staníc a bezdrôtových sietí mali nepriaznivý vplyv na zdravie.

Mgr. Štefan Roda, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.