Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novoročný príhovor starostu

Dátum: 04.01.2013
Počet videní: 105
Pred pár hodinami sme vstúpili do prvého dňa nového roku. So všetkým novým sa spájajú ľudské nádeje, predsavzatia i túžby po lepšom a krajšom živote.

Vážení a milí spoluobčania.
Pred pár hodinami sme vstúpili do prvého dňa nového roku. So všetkým novým sa spájajú ľudské nádeje, predsavzatia i túžby po lepšom a krajšom živote. Vydávame sa na ďalší úsek našej životnej cesty, začíname ďalší nový rok. A všetci si v duchu želáme, aby bol šťastný, radostný a požehnaný. Aby sa tak stalo, musíme sa o to pričiniť všetci. Všetci máme príležitosť zasiahnuť do toho, aby náš život i v tomto roku bol bez problémov, bez akéhokoľvek nedorozumenia a nepokoja.

A to je aj naša túžba na počiatku tohto nového roka, do ktorého sme vstúpili. Aby sme spolu žili a pracovali, spolu sa radovali a mali sa vo Vlachove radi ako jedna veľká rodina, v ktorej vládne láska, pokoj a porozumenie.
Nech je s nami po celý rok Božie požehnanie, aby sme mohli v pokoji pracovať a tešiť sa z každodennej práce a v duchu viery v Boha a lásky k ľuďom usilovať sa o dobro, pokoj a šťastnú budúcnosť pre ďalšie naše zdravé vlachovské generácie.
Azda niet človeka, ktorý by sa na prahu nového roka nezamýšľal nad svojou budúcnosťou. V súčasnosti je tento náš pohľad možno o niečo pesimistickejší ako v minulosti. Situácia v spoločnosti i ekonomike je vážna a dotýka sa veľmi citlivo všetkých nás. Niet pracovných príležitostí, ktoré sú pre ľudí povzbudením, spoločnosť sa radikalizuje pre nevyrovnané sociálne rozdiely, čo vytvára základ  pre nevraživosť a nervozitu. Nečudo, že sa často stretávame aj s ľudským zúfalstvom.
Práve preto, že konštatujeme takúto situáciu, nenechajme sa okolnosťami života zmanipulovať do takej miery, ktorá by nás mohla dostať do situácie absolútnej beznádeje. Nádej totiž je očakávanie budúceho dobra a človek je v svojej prirodzenosti dúfajúca bytosť.

Milí spoluobčania
Opäť je tu 1. január – deň, kedy začíname nový rok, ale aj deň, kedy slávime výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Obyvatelia Slovenska si 1. januára pripomínajú Deň vzniku SR. Prvého januára 1993 dostal náš národ do svojich rúk svoj vlastný samostatný štát. Svoju krajinu sme dostali spolu s jej bohatou históriou, kultúrnymi tradíciami, prírodnými krásami. Je to už celkom dlhá doba, 20 rokov a po celý tento čas si aj my uctievame tento pamätný deň ako sviatok všetkých nás, ktorí sme hrdí na svoju vlasť.

V prvý deň nového roka sme sa zastavili a zamysleli, aký kus cesty sme ubehli, čo sa nám v starom roku podarilo a čo nie.
Nový rok je obdobím kontrastu: veselíme sa,  blahoželáme si, ale o niekoľko okamihov neskôr, keď chvíle sviatočné vystriedajú dni všedného života zvážime, čo nás čaká  v roku 2013, aký to bude rok. V živote obce mnoho závisí od podielových daní zo štátneho rozpočtu, od získaných dotácií, ktoré budeme žiadať, ako aj od nás samotných. Musíme si všetci uvedomiť, že len spoločným úsilím dokážeme realizovať vytýčené úlohy. Mnoho vecí záleží iba od nás. Každý deň ponúka množstvo príležitostí.  Keď teda dvíhame pohárik so želaniami, keď stisneme podávanú ruku, keď zaleskne sa slza v oku spomienkou na tých, čo nedožili tento nový rok, keď objímeme svojich blízkych pamätajme, že stále platí: kde sú priatelia tam je hojnosť, kde je svornosť tam je i víťazstvo!

Nový rok je aj časom bilancovania.
Aj v našej obci môžeme  hodnotiť, čo sa nám podarilo a ako máme ďalej smerovať, aby boli napĺňané potreby Vás obyvateľov.  Môžeme konštatovať, že ciele, ktoré sme si stanovili na rok 2012 sme splnili, a tak sme vytvorili podmienky na rozvoj v roku 2013. Museli sme prijímať aj nepopulárne opatrenia, ktoré boli nevyhnutné, ak sme chceli dodržať rozpočet roka, ale stále s ohľadom nato aby sa to Vás občanov dotklo čo najmenej.
Plány na zveľaďovanie našej obce sú dlhodobé, ale najťažšie sú tie krátkodobé, ktoré nesú so sebou finančnú náročnosť a radikálne opatrenia. Toho roku by sme chceli znížiť náklady na základnú školu a spoločenský klub obce, kde nám tieto 2 budovy vychádzajú ako nákladovo najzaťaženejšie. V rámci toho sme vypracovali a podali niekoľko projektov o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Každej obci dávajú život občania svojou prácou, svojimi postojmi a práve pre túto skutočnosť budem s Vami v úzkom kontakte, budem počúvať naďalej Vaše názory, námety a pripomienky. Lebo poznanie problémov Vás občanov je predpokladom takých riešení, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám.

Vážení spoluobčania,
chcem Vám zaželať, aby každému tento rok priniesol pokoj v duši, pracovné príležitosti,  rodinné porozumenie,  čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Príjmite aj želanie pevného zdravia a pohody, nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti  najbližších.

V mojom želaní je aj prosba o vzájomnú tolerantnosť pri susedskom a občianskom spolužití. Veď v plnej miere platí, že človek oveľa menej potrebuje, ako chce. Taktiež Vám prajem milí občania Vlachova veľa pracovných a osobných úspechov, veľa energie, elánu, dobrej vôle. Nech sa nám všetkým darí dosiahnuť ciele, ktoré sme si predsavzali.
Záverom by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli akýmkoľvek spôsobom k rozvoju a oživeniu spoločenského, kultúrneho a športového života v našej obci.

Nech Boh žehná Vlachovu !!!!


Foto: © Marek Adami - 2013

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.