Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Európsky imunizačný týždeň 22. 4. 2013 – 27. 4. 2013

Dátum: 29.04.2013
Počet videní: 72
Očkovanie je najvýznamnejším preventívnym opatrením na zabránenie šíreniu prenosných = infekčných ochorení. V súčasnosti zaznamenávame narastajúci trend antivakcinačných aktivít, najmä medzi mladými ľuďmi a rodičmi malých detí...

Európsky imunizačný týždeň 22. 4. 2013 – 27. 4. 2013

„ CHRÁŇ SVOJ SVET – DAJ SA ZAOČKOVAŤ “

Očkovanie je najvýznamnejším preventívnym opatrením na zabránenie šíreniu prenosných = infekčných ochorení. V súčasnosti zaznamenávame narastajúci trend antivakcinačných aktivít, najmä medzi mladými ľuďmi a rodičmi malých detí. Postoje týchto osôb k očkovaniu sú často ovplyvňované rôznymi informácií z médií , z aktivít usporadúvaných laikmi ( neodborníkmi ), z internetu. Šírenie zastrašujúcich a nepravdivých informácií a spochybňovanie významu a bezpečnosti očkovania závažným spôsobom ohrozuje stav kolektívnej imunity ( odolnosti ), dáva priestor vzniku vakcinačných dier t.j. nechránených osôb pred infekciou a zavlečeniu a šíreniu infekčných ochorení.

Jeden z argumentov proti očkovaniu udávajú, že choroby proti ktorým sa očkuje nemáme a preto dôvod očkovať tu nie je. Neuvedomujú si, že tieto choroby u nás nemáme práve z dôvodu zatiaľ dobrej kolektívnej imunity, ktorá vznikla po očkovaní. Dávajú do príčinnej súvislosti s očkovaním niektoré závažné poruchy zdravia – autizmus, diabetes melitus, poruchy imunitného systému. Rozsiahle odborné štúdie vo viacerých krajinách nezávisle potvrdili, že neexistuje príčinná súvislosť medzi týmito poruchami zdravia a očkovaním. Rovnako štúdie vyvrátili tvrdenia o škodlivosti thiomerzalu a iných prídavných látok vo vakcinách. Svetová zdravotnícka organizácia vydala jednoznačné stanovisko, v ktorom na základe renomovaných štúdií tvrdenia o škodlivosti vyvracia.

Odporcovia očkovania nevideli deti choré na záškrt , ktoré zomierali udusením, deti po prekonaní ochorenia na detskú obrnu, ktoré zostali celoživotne ochrnuté, deti po prekonaní ochorenia na osýpky s celoživotným postihnutím centrálnej nervovej sústavy, dusiace sa deti po ochorení na čierny kašeľ.

Realizácia očkovania sa prejavila na významnom poklese chorobnosti a úmrtnosti detskej populácie. Vďaka očkovaniu je vykorenené smrteľné ochorenie „ variola “. V záverečnej fáze je likvidácia ďalšieho závažného až smrteľného ochorenia „ detskej obrny“. Vďaka masívnemu očkovaniu sa toto ochorenie už nevyskytuje na Európskom kontinente.

Očkovanie je nepochybne zásah do organizmu, môže mať celý rad rôznych očakávaných či neurčitých reakcií. Všeobecne po podaní očkovacej látky u určitého percenta očkovaných vznikajú nežiadúce reakcie, ktoré môžu byť lokálne ( v mieste vpichu ) – najčastejšie začervenanie, bolestivosť, opuch vpichu, zdurenie regionálnych lymfatických uzlín a systémové reakcie – najčastejšie zvýšená teplota, malátnosť, celková slabosť, bolesti hlavy, kĺbov. Potrebné si je uvedomiť, že neexistuje stopercentne bezpečná účinná očkovacia látka, ale na druhej strane negatívne aspekty sú mnohonásobne vyvážené významným znížením výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Každý zdravotnícky výkon ( rovnako aj diagnostický výkon ) môže mať komplikácie, rovnako je to aj v prípade očkovania, avšak riziko z komplikácií po prekonaní infekčného ochorenia je neporovnateľne vyššie a ani v súčasnosti nie sú pri niektorých ochoreniach iné terapeutické možnosti iba očkovanie. V krajinách, kde očkovanie nepatrí medzi povinné, alebo sa nachádzajú neočkované skupiny obyvateľstva, sa stále vyskytujú lokálne epidémie. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ pôvodca nákazy = choroboplodný mikrób je v populácii, alebo vo vonkajšom prostredí, riziko infekcie naďalej trvá a najoptimálnejšou ochranou pred vybranými infekčnými ochoreniami je očkovanie. Nič nie je dokonalé a aké by sme chceli. Vieme, že Vašou úlohou je chrániť záujmy Vášho dieťaťa. Zamyslite sa, či svojím postojom ho naozaj chránite. Verte, že i mojim cieľom je chrániť zdravie.

Kampaň Euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie

Prečo je očkovanie prioritou:

1. Očkovanie zachraňuje životy. Vďaka imunizácii sa každoročne zachránia viac ako 3 milióny ľudských životov. Dôsledkom správneho očkovania je dramatický pokles počtu očkovaním preventibilných ochorení. Bolo poukázané, že na jeden milión neočkovaných osôb proti osýpkam, ružienke a mumpsu sa vyskytlo 1000 prípadov zápalu mozgu, ako komplikácie osýpok, zatiaľ čo na 1 milión očkovaných osôb proti osýpkam, ružienke a mumpsu je len jeden prípad zápalu mozgu.

2. Očkovanie je základným právom – každé dieťa má právo byť chránené pred ochoreniami a zdravé. Očkovanie nie je len jedným z najefektívnejších prostriedkov prevencie výskytu ochorení a úmrtí, ale aj stratégiou, ktorá pomáha odstrániť nedostatky v primárnej zdravotníckej starostlivosti.

3. Povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu vyplýva zo zákona a  je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, kde podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) možno povinnosť ukladať zákonom alebo na základe zákona.

4. Právne povinnosti a zodpovednosť vyplývajúca z právnych predpisov je silnejšia, ako rodičovské práva, ktoré sú tiež zákonné, ale v tomto prípade sú zákonom obmedzené. Preto rodič, ktorý neumožní, aby jeho dieťa bolo zaočkované napriek lekárskym odporúčaniam a právnej povinnosti, zbavuje dieťa jeho práva na fyzické a duševné zdravie a dokonca ohrozuje rovnaké právo ostatných členov spoločnosti.

5. Nerešpektovanie povinného očkovania môže ohroziť verejné zdravie nárastom počtu nebezpečných, život ohrozujúcich a často nežiaducich ochorení. Tieto ochorenia môžu končiť aj smrťou.

Neočkovaná osoba nemá protilátky, nie je odolná voči infekciám a predstavuje možný prameň nákazy pre vznik a šírenie epidémií v populácii a práve týmto šírením znamená ohrozenie verejného zdravia.

6. Infekčné choroby sú tichým zabijakom. Pred zavedením povinného očkovania sa vyskytovali oveľa častejšie v epidémiách a boli hlavnou príčinou úmrtí detí. Každý rok zomrie na infekčné choroby vo svete 10,6 milióna detí do 5 rokov života, pritom smrti minimálne 1,4 milióna detí z tohto počtu by sa dalo predísť očkovaním.

7. Všetci pristupujme zodpovedne k ochrane zdravia nás všetkých. Na akýkoľvek problém v spoločnosti urobme si názor na základe argumentov odborníkov, nie na základe argumentov dobrých rečníkov a manipulátorov.

Príloha riziká ... stiahnuť »

MUDr. Alžbeta Donovalová
epidemiológ RÚVZ Rožňava

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.