Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novoročný príhovor starostu obce Vlachovo

Dátum: 01.01.2019
Počet videní: 124
Len pred pár hodinami sme otvorili dvere novému roku 2019. Oslávili sme jeho príchod prípitkami, ohňostrojmi, spevom a vinšovaním, tak ako sa to deje v kresťanskom svete už niekoľko storočí.

Novoročný príhovor starostu obce Vlachovo

Novoročný príhovor starostu obce Vlachovo

Len pred pár hodinami sme otvorili dvere novému roku 2019. Oslávili sme jeho príchod prípitkami, ohňostrojmi, spevom a vinšovaním, tak ako sa to deje v kresťanskom svete už niekoľko storočí. Tešíme sa z nových dní, ktoré nastávajú a nesú v sebe prísľub priaznivých okolností pre náš život. S túžbou po lepšom a krajšom živote sa spájajú ľudské nádeje, predsavzatia i túžby. Začíname ďalší nový rok, ďalší úsek našej životnej cesty. A všetci si v duchu želáme, aby bol šťastný, radostný a požehnaný.

Patrí sa však poďakovať aj za starý rok. Zvlášť keď bol úspešný, keď sa počas neho darilo, napríklad ako nám v našej obci. Určite mnohým z Vás neuniklo, že sa podarilo zrealizovať veľa pálčivých rekonštrukcií , ktoré boli pre občanov , ale aj pre ekonomiku obce dlhodobým problémom. Môžem vyzdvihnúť aj fakt, že po schválených dotáciách sa hádam po prvý krát v histórii obce pracovalo s rozpočtom prevyšujúcim 1 milión eur. Ale naša túžba na počiatku tohto nového roka, do ktorého sme vstúpili, aby v našej dedine nastal stav trvalého zlepšovania, ostáva.
Aby ďalšie rozpracované projekty ako rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia prístavby kultúrneho domu, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, výstavba zberného dvora , detského ihriska a ďalšie, dopadli dobre a bez nedostatkov. Plány na zveľaďovanie našej obce sú dlhodobé. Veci však neprichádzajú švihnutím čarovného prútika, ale vyžaduje si to množstvo času, práce, energie a vôle ľudí.
Každej obci dávajú život občania svojou prácou, svojimi postojmi, svojim snažením starať sa nielen o vlastné statky, ale aj o majetok a verejné priestranstvá dediny v ktorej žijú, pretože ten dotvára pridanú hodnotu k ich majetku. Preto sa aj vy milí spoluobčania viac starajte o prostredie, ktoré dotvára scenériu spokojnosti a príjemného zázemia vašich domovov.

Nechcem opomenúť voľby do samospráv obcí, ktoré sa konali na sklonku minulého roka, pretože sú rozhodujúce s veľkým významom pre ciele obcí v budúcich obdobiach. Vo Vlachove znovu občania potvrdili veľký záujem o veci verejné. Svojou volebnou účasťou znovu zanechali odkaz, že o osude Vlachova chcú rozhodovať svojimi názormi, skúsenosťami a reálnymi skutkami.
Ďakujem, preto všetkým občanom, ktorí si prišli v týchto voľbách zvoliť svojich zástupcov. Veľká vďaka z mojej strany patrí tým občanom, ktorí mi aj v týchto voľbách prejavili svoju dôveru. Je pre mňa veľkou cťou, ale aj záväzkom pracovať pre Vás ešte viac a urobiť veľa pre zlepšenie a skvalitnenie života v našej obci.

Vážení občania Vlachova
V novom roku Vám prajem porozumenie, vzájomnú tolerantnosť, viac komunikácie pri susedskom a občianskom spolužití.
Taktiež Vám prajem pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov, veľa pozitívnej energie, elánu, dobrej vôle. Nech sa nám všetkým darí dosiahnuť ciele, ktoré sme si predsavzali.
Záverom by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli akýmkoľvek spôsobom k rozvoju spoločenského, kultúrneho a športového života v našej obci.

Nech Boh žehná Vlachovu !!!!

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.