Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce areál kúpaliska a súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže

Dátum: 23.09.2020
Počet videní: 230
Obec Vlachovo zverejňuje zámer predaja majetku vo vlastníctve obce na základe verejnej obchodnej súťaže.

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce areálu kúpaliska a súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže

OBEC VLACHOVO

OBECNÝ ÚRAD, LETNÁ 71/12, 049 24 VLACHOVO _________________________________________________________________________ Vo Vlachove, 23.09.2020

Oznámenie

Obec Vlachovo v zmysle §9a ods. 1, 2 zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Vlachovo a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 120/2020 z 22.09.2020

zverejňuje

zámer predaja majetku vo vlastníctve obce na základe verejnej obchodnej súťaže.

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti:
nehnuteľná vec: ako celok areálu kúpaliska

 • Budova ubyt. zariadenia - ubytovňa s.č. 327 na pozemku parc.KN-C č. 2661/14
 • Budova tech. vybav. sídla - čistička s.č. 393 na pozemku parc.KN-C č. 2661/21
 • Iná budova - práčovňa s.č. 392 na pozemku parc.KN-C č. 2661/16
 • Bazén na pozemku parc.KN-C č. 2661/17
 • Bazén na pozemku parc.KN-C č. 2661/18
 • pozemok parc.KN-C č. 2659/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/8 - trvalý trávny porast vo výmere 2764 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/10 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1030 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/12 - trvalý trávny porast vo výmere 651 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/13 - trvalý trávny porast vo výmere 2601 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/14 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/15 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/16 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/17 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 81 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/18 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 538 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 893 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/20 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/21 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 114 m2
 • pozemok parc.KN-C č. 2661/22 - trvalý trávny porast vo výmere 1522 m2

popis nehnuteľností - podľa znaleckého posudku č.45/2020
Podmienky verejnej súťaže schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 22.09.2020 uznesením č. 120/2020.

Podmienky obchodnej súťaže - nehnuteľnosť areál kúpaliska

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.